อภิชาติ กุลธานี

ชื่อ-สกุล นายอภิชาติ  กุลธานี
วัน เดือน ปี เกิด 1 กรกฎาคม 2514
ภูมิลำเนา อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์
ที่อยู่ปัจจุบัน 275/316  หมู่ 16  หมู่บ้านเอื้ออาทร  ถนนสุรินทร์-ศรีสะเกษ   ตำบลสลักได  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  32000
ประวัติการศึกษา
2533 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ช่างอิเล็กทรอนิกส์) วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์
2535 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (เทคนิคคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา
2542 ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา) สถาบันราชภัฏสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
2553 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
2554 ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประวัติการรับราชการ
2 ต.ค. 2543 – 23 เม.ย. 2549 ครู
โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์”
จังหวัดสุรินทร์
24 เม.ย. 2549 – 5 ส.ค. 2555 ครู
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
จังหวัดสุรินทร์
6 ส.ค. 2555 – 27 ก.พ. 2556 รองผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
จังหวัดระยอง
28 ก.พ. 2556 – 22 ธ.ค. 2556 รองผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
จังหวัดอุบลราชธานี
23 ธ.ค. 2556 – 13 พ.ย. 2559 ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
จังหวัดระยอง
14 พ.ย. 2559 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
จังหวัดสุรินทร์
สถานที่ทำงานปัจจุบัน วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
เลขที่ 221 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32140
โทรศัพท์ มือถือ 09 3139 9949, 08 1967 4774 ที่ทำงาน 0 4414 6087
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัย
วิทยฐานะ ชำนาญการ

อภิชาติ กุลธานี

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: