ว่าด้วยเรื่อง มาบ เรื่องชาก..ของชาวระยอง …

มาบ น. บริเวณที่ลุ่มกว้างใหญ่ซึ่งอาจมีน้ำขังหรือไม่มีก็ได้ (ที่มา พจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒)

มาบ (swamp) คือพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีต้นไม้ขึ้นมากกว่าหญ้าและวัชพืชเตี้ย เป็นชื่อที่เรียกในเขตร้อนและอเมริกาเหนือ (ที่มา website http://www.th.wikipedia.org)

swamp (ซว็อมพ) n. พื้นที่ลุ่มเปียกแฉะ, หนองบึงตื้นๆ S. wetland (ที่มา พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พ.เสถบุตร)

จากที่ได้กล่าวอ้างมาและสอบถามจากผู้เฒ่าผู้แก่ชาวระยองเพิ่มเติม ก็พอจะให้ความหมายที่ตรงใจชาวบ้าน ได้ว่า มาบ คือ ส่วนหนึ่งของลำห้วยที่มีลักษณะเป็นแอ่งน้ำเล็กๆ ค่อนข้างลึก มีน้ำขังตลอดปี

ที่มา http://www.kusolsuksa.com/webboard/index.php?topic=1736.0

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: