หลักคุณธรรมและจริยธรรมไอที (IT Ethics)

หลักคุณธรรมและจริยธรรมไอที (IT Ethics)

1. ใช้หลักข้อปฏิบัติ ศีล (Moral): เช่น การปฏิบัติตามศีลห้า ไม่ลักทรัพย์ ไม่พูดปด

2. ใช้หลักปฏิบัติทางกฏระเบียบทางสังคม (Social Contract): ปฏิบัติตามกฏของบริษัท ขององค์กร ปฏิบัติตามแบบแผนที่ดีของสังคม ชุมชน

3. ใช้หลักปฏิบัติในเรื่องการแบ่งปันความสุข: ใช้หลักกฏทองคำ (Golden rule) เราไม่ชอบอะไร ก็อย่าทำอย่างนั้นกับผู้อื่น

4. ใช้หลักกฏหมาย (IT Law)

อ้างอิงจากเอกสารนำเสนอโดยรศ.ยืน ภู่วรวรรณ ในการอบรมวันที่ 15 ตุลาคม 2553

โฆษณา
1 comment
 1. กฎทองของศาสนาต่างๆ (The Golden Rule)

  golden-rule-titleศาสนาคริสต์ (Chritianity)
  “ท่านอยากให้เขาทำต่อท่านอย่างไร ก็จงทำต่อเขาอย่างนั้นเถิด” (ลูกา 6:31)

  ศาสนาพุทธ (Buddhism)
  “จงอย่าปฏิบัติต่อผู้อื่นในสิ่งที่ท่านพบว่า มันเป็นอันตรายต่อท่านเอง”

  ศาสนาอิสลาม (Islam)
  “ไม่มีใครในพวกท่านที่จะเชื่อได้อย่างแท้จริง จนกว่าท่านจะมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่น เหมือนดังที่ท่านปรารถนาดีต่อตัวท่านเอง”

  ศาสนาพราห์-ฮินดู (Brahmanism-Himduism)
  นี่คือข้อสรุปของหน้าที่ คือ อย่ากระทำต่อผู้อื่นในสิ่งที่มันอาจเป็นต้นเหตุที่ทำให้เสียใจ ถ้ามันเกิดแก่ตัวท่านเอง

  ศาสนาขงจื้อ (Confucianism)
  ถ้อยคำหนึ่งซึ่งรวบรวมหลักสำคัญของพฤติกรรมที่ดีงามทั้งหมดของความรักและความเมตตา ก็คือ “อย่ากระทำต่อผู้อื่นในสิ่งที่ท่านไม่ต้องการกระทำต่อตนเอง”

  ศาสนายูดา (Judaism)
  อะไรที่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจในสายตาของพระเจ้า จงอย่ากระทำสิ่งนั้นต่อเพื่อนบ้าน นี่คือหลักโตราห์ (ข้อความ) ที่เหลือเป็นเพียงคำอธิบาย

  ศาสนาซิกข์ (Sikhism)
  ฉันไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับใครเลย และไม่มีใครที่เป็นคนแปลกหน้าสำหรับฉัน เป็นความจริงแท้ว่า ฉันเป็นเพื่อนของทุกคน

  ศาสนาโซโรอัสเตอร์ (Zoroastrianism)
  อย่ากระทำแก่ผู้อื่นในสิ่งซึ่งกำลังทำร้ายแก่ตัวคุณเอง

  ศาสนาบาไฮ (Bahai Faith)
  จงปลดปล่อยจิตวิญญาณที่มีเครื่องพันธนาการซึ่งคุณไม่ปรารถนาที่จะให้ตนเองต้องแบกรับไว้ ให้คุณคิดเช่นเดียวกันต่อผู้อื่นในสิ่งที่คุณไม่ปรารถนากับตนเองเช่นกัน

  ศาสนาเชน (Jainism)
  ควรปฏิบัติต่อสิ่งสร้างทั้งมวลในโลกเช่นเดียวกับที่ทุกคนควรได้รับปฏิบัติ

  ศาสนาเต๋า (Taoism)
  นึกถึงทรัพย์สินของเพื่อนบ้านเหมือนทรัพย์สินของตนเอง และนึกถึงความสูญเสียของเพื่อนบ้านเหมือนความสูญเสียของตนเอง

  ศาสนาที่เป็นความเชื่อท้องถิ่นดั้งเดิม (Native Spirituality)
  เราจะมีชีวิตอยู่ได้ เมื่อเรารักษาโลกนี้ให้อยู่ได้

  เอกบุคลาภาพนิยม (Unitarisnism)
  เรายืนยันและส่งเสริมความเคารพสำหรับความน่าเชื่อถือแห่งสายใยชีวิต ซึ่งเราเป็นส่วนหนึ่ง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: